Yhdistykset näkyviksi kirjastossa

Valkeakosken ja Pälkäneen kirjastoilla on kesäkuun 2022 loppuun asti meneillään Osallistamassa-hanke, jonka aikana kirjastot tekevät yhteistyötä yhdistysten kanssa.

Hankkeen tavoitteena on antaa yhdistyksille mahdollisuus tuoda omaa toimintaansa esiin kirjastossa ja tutkia, miten yhdistykset voivat nykyistä paremmin hyödyntää kirjaston tiloja ja palveluja.

Valkeakosken kaupunginkirjasto Valo on syksyn aikana järjestänyt ja järjestää kirjastossa joitakin tapahtumia ja näyttelyjä paikallisten retkeily-yhdistysten, Valkeakosken Karjalaisten, Valkeakoski-seuran, Naisten Pankin, Valkeakosken Suomi-Venäjä-seuran, SI Valkeakoski-Vanajavesi soroptimisti-klubin ja Valkeakosken Seudun Sukututkijat ry:n kanssa. Myös yhteyksiä ikäihmisten yhdistyksiin on viritelty.

Muutkin yhdistykset ovat tervetulleita kirjastoon ja kirjastoauto Walleen järjestämään tapahtumia ja näyttelyitä. Yhdistykset voivat myös kutsua kirjaston edustajan omiin tilaisuuksiinsa pitämään pop up –kirjastoa tai kertomaan kirjaston e-palveluista ja muista kirjastopalveluista.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)www.valkeakoski.fi

  • Tapahtuma-asioissa yhteyshenkilönä Outi Vaskin, sijaisena Heidi Hosio 1.9. – 31.12.2021.
  • Näyttelyasioissa yhteyshenkilönä Heidi Hosio
  • Lastenosaston näyttelyistä vastaa Minna Edgren
  • Tilojen vuokraamisesta vastaa Leena Toivonen