Yleisten kirjastojen koronavuosi 2020 oli digiloikka verkkovälitteisiin palveluihin - Aluehallintoviraston tiedote

Ensimmäisiä valtakunnallisia koronarajoituksia vuonna 2020 oli kirjastojen sulkeminen. Kevään valtakunnallisen sulun jälkeen palveluja rajoitettiin paikallisesti tarpeen mukaan. Rajoitukset näkyvät yleisten kirjastojen vuoden 2020 toimintatilastoissa suurena paikallisena ja alueellisena vaihteluna.

Kokonaisaukioloajat eli kirjastopalvelujen saatavuus väheni eniten pääkaupunkiseudulla, Kymenlaaksossa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa lähes kolmanneksen. Kokonaisaukiolotunnit vähenivät koko maassa, ja eniten jouduttiin rajoittamaan asiakkaiden omatoimista palveluaikaa. Kirjastokäynnit vähenivät koko maassa keskimäärin kolmanneksen. Pääkaupunkiseudulla vähennys oli suurempi. Koko maassa kirjastokäyntejä kertyi 35 miljoonaa.

Aukioloaikojen rajuistakin supistuksista huolimatta aineistojen lainaus putosi keskimäärin vain vajaan viidenneksen koko maassa. Kirjastot lisäsivät reilusti e-aineistojen hankintaa, ja e-kirjojen lainaus kasvoikin keskimäärin 40 prosenttia. Kirjastoista tehtiin yhteensä lähes 1,6 miljoonaa e-kirjalainaa.

Digiloikka otettiin myös tapahtumien ja koulutusten järjestämisessä. Kirjastojen järjestämien tapahtumien määrä puolittui, mutta osallistujamäärä putosi vain kolmanneksen. Kirjastot ottivat digitaaliset välineet nopeasti käyttöön tapahtumien välittämisessä, ja tapahtumille oli kova kysyntä. Ne tavoittivat yhteensä yli 650 000 osallistujaa koko maassa. Käyttäjäkoulutuksia järjestettiin koko maassa noin 17 000 kertaa, ja niihin osallistui yli 300 000 henkilöä. Myös koulutukset siirtyivät osin verkkoon.

Valkeakosken kaupunginkirjaston tilanne (kirjaston oma lisäys)

Valkeakosken kaupunginkirjaston kirjastonkäytön painopiste muuttui epidemiatilanteen aikana. Kirjastokäynnit vähenivät rajoitusten ja kirjaston sulkemisen myötä.  Kirjaston koko vuoden tilastot osoittavat käyntimäärien vähentyneen 19 % ja toisaalta verkkokäyntien vastaavasti lisääntyneen 19 % vuoden 2020 aikana verrattuna edelliseen vuoteen.

Myös Valkeakosken kaupunginkirjaston e-aineistojen käyttö, erityisesti e-kirjojen lainaus, lisääntyi voimakkaasti vuoden aikana. Elektronisten aineistojen lainausmäärät vastaavasti lisääntyivät, e-kirjojen osalta 42 %. Tosin määrällisesti puhutaan edelleen hyvin paljon pienemmistä määristä kuin fyysisen aineiston lainauksen osalta.

Tapahtumien ja koulutusten osalta Valkeakosken kaupunginkirjastossa tehtiin uusia suunnitelmia palveluiden ja toimintojen toteuttamiseksi epidemiatilanteen aikana. Koululuokkien suunnitellut vierailut toteutettiin etävierailujen, videointien ja etäpakettien avulla. Samoin kaikille asiakkaille tarkoitettuja tapahtumia toteutettiin verkon kautta, esimerkkinä kirjailijavierailut.